404

Av og til mister selv de beste hunder sporet.

Innimellom må man stoppe opp for å lukte på rosene.