Kvalitetssikring

Kvalitetssikre aktører som tilbyr hundetjenester i Norge gjennom bl.a. godkjenningstester.

Kunnskapsbank

Dele oppdatert hundekunnskap med både medlemmer og hundeeiere.

Etisk

Medlemmer må følge PROhundguidens krav om kompetanse og moderne etisk syn på hundehold.

Veilede

Hjelpe hundeeiere å manøvrere seg gjennom jungelen av hundetjenester.

Vilkår og betingelser

Som medlem i PROhundguiden signerer jeg under på:

 

PROhund

  • Aldri selge aversivt utstyr som f eks Pet Corrector, struphalsbånd, strømhalsbånd eller bjeffehalsbånd.
  • Bruke kun belønningsbaserte metoder og utstyr.
  • Alltid prioritere hundens velferd og ta hensyn til individet.
  • Garantere for at min virksomhet har utstyr og lokaler som tilrettelegger for best mulig service.
  • Ikke diskriminere noen hundetyper eller mennesker.

 PROfesjonalisme

  • Behandle hunder, kunder og kolleger med gjensidig og likeverdig respekt.
  • Bedrive en virksomhet basert på evidensbasert og vitenskapelig grunnlag.
  • Følge norske lover og regler i henhold til norsk hundelov retningslinjer.
  • Følge lover og regler i henhold til arbeidsmiljøloven og norsk bedriftslov.
  • Respektere min egen rolle i forhold til andre profesjonelle og ikke gi råd innen fag jeg ikke innehar relevant utdannelse.
  • Samarbeide med og anbefale andre PROhundguiden-godkjente medlemmer ved behov.
  • Representere PROhundguiden på en god måte.
  • Akseptere at jeg kan bli rapportert til styret eller ledelsen om jeg bryter mot organisasjonens vilkår og betingelser.
  • Akseptere at jeg kan bli gransket av styret og forbinder meg til å forholde meg til deres beslutning.

PROgresjon

  • Strebe etter høyeste nivå av kunnskap og forståelse for hva vi driver med, og holde oss kontinuerlig oppdatering innom vårt felt.
51

Hundeskoler

10

Veterinærer, terapeuter & hundefrisører

8

Butikker

11

Hundepassere & -luftere

3

Oppdrettere

Vil du være med?

Alle tilbydere er godkjent av PROhundguiden

For å kunne komme på oversikten over hundetjenester hos PROhundguiden må tilbyderne bli godkjent gjennom egne tester innenfor sitt/sine felt, samt signere et løfte om å følge PROhundguidens visjon.

Ønsker du å donere mer for å hjelpe flere, send inn din sum her: